ว 30110 ดวงดาวและโลกของเรา ม.4/6-4/9 (อภันตรี)
(Sc 30110)

กำเนิดเอกภพ , ดาวฤกษ์  ,ระบบสุริยะ  ,เทคโนโลยีอวกาศ ,โครงสร้างโลก  ,  การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี  , แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ,ธรณีประวัติ