ท 22101 ภาษาไทย ม.2 (นางพิมจิตร)
(Th 22101 (วรรณกรรมและวรรณคดี))

        ความหมายของวรรณกรรมและวรรณคดี  โคลงภาพพระราชพงศาวดาร บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ศิลาจารึกหลักที่ 1 บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ จอนนนารายณืปราบนนทก

             มฐ. ท 5.1 ม.2 /1,2,3,4 และ 5